Privacybeleid

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2018

 

Introductie

IVECO NLS B.V. (met haar bedrijfsonderdelen in het vervolg beschreven als “IVECO NLS”) is verantwoordelijk voor de commerciële sales- en marketingactiviteiten van het merk IVECO in Nederland (zie ook www.iveco.nl). IVECO NLS zet zich in voor de bescherming van de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonsgegevens worden door IVECO NLS op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat IVECO NLS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van bezoekers is voor IVECO NLS een uiterst belangrijk uitgangspunt wat past binnen de kernwaarden van IVECO NLS. Deze privacyverklaring is bedoeld om bezoekers te informeren over de wijze waarop IVECO NLS de gegevens verwerkt en is van toepassing op alle bezoekers van IVECO NLS. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

 

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is IVECO Schouten B.V. op Transportstraat 1C te Giessen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft IVECO Schouten B.V. haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

 

Gegevens van bezoekers

IVECO NLS verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers d.m.v. cookies, persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van bezoekers zijn: contactgegevens van de bezoeker (naam, geslacht, adres, taal, enz.), voertuigtype (light segment, IVECO Daily, IVECO Stralis enz.) bedrijfsnaam (plaats, enz.).

IVECO NLS verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over bezoekers, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een bezoeker worden verzameld, vraagt IVECO NLS hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de bezoeker. Opgemerkt dient te worden dat indien een bezoeker ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan IVECO NLS verstrekt, de bezoeker toestemming aan IVECO NLS geeft om deze te gebruiken.

De gegevens van bezoekers die door IVECO NLS worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van bezoekers zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de bevoegde personeelsleden van IVECO NLS bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

 

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

Google Analytics

IVECO NLS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers ontwerpjouwiveco.nl gebruiken. Op IVECO NLS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over ontwerpjouwiveco.nl aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor weergave van adverteerders met inbegrip van AdWords en voor aangepaste Google Display-netwerkadvertenties door de beheerpagina van Google om advertentievoorkeuren te bezoeken. Google heeft een Opt-out Browser Add-on ontwikkeld om bezoekers van websites meer keuze te bieden met betrekking tot hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics. Met deze add-on kunt u zich afmelden voor programma’s van Google. Deze is te bereiken door naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te gaan.

Social Media

Op ontwerpjouwiveco.nl zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken

Nieuwsbrief

Wij bieden de mogelijkheid om u aan te melden voor een nieuwsbrief, of andere marketinge-mails, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van IVECO. Uw emailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Bewaartermijn

IVECO NLS bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

 

Beveiliging

IVECO NLS maakt gebruik van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van bezoekers te waarborgen. IVECO NLS heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van bezoekers te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. IVECO NLS blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van bezoekers is beperkt tot personeelsleden van IVECO NLS die betrokken zijn bij de bedrijfsactiviteiten van IVECO NLS. Personeelsleden van IVECO NLS zijn verplicht om de privacy te respecteren van bezoekers die de website van IVECO NLS bezoeken en om de gegevens van bezoekers confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijn de lokale wettelijke vereisten zorgt IVECO NLS voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van bezoekers en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Recht van verzet

De bezoeker heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door IVECO NLS worden bewaard. De bezoeker heeft het recht om IVECO NLS te verzoeken om zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder “corrigeren” wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, of blokkeren van gegevens of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de bezoeker niet meer worden gebruikt. IVECO NLS is alleen verplicht de gegevens van een bezoeker te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor IVECO NLS de gegevens gebruikt. De bezoeker kan schriftelijk of via de mail (marketing@iveconls.nl) contact met IVECO NLS opnemen en correctierechten effectueren. Verzoeken van bezoekers, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door IVECO NLS verwerkt.

 

Gebruik persoonsgegevens door derden

IVECO NLS laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.